Páté vydání publikace Compendium je již vyprodáno.


Děkujeme všem, kteří si knihu zakoupili, a doufáme, že jim přináší užitečné informace.

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem internetového obchodu www.compendium.cz a objednatelem (zákazníkem) tohoto internetového obchodu.

Provozovatelem internetového obchodu www.compendium.cz je společnost PANAX Co, s.r.o., se sídlem Trojická 1910/7,128 00 Praha 2, IČO 63074991, DIČ CZ63074991, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 36200, den zápisu 24. 3. 1995 (dále jen Prodávající).

Zákazníkem se rozumí každý návštěvník internetových stránek provozovatele, který prostřednictvím internetového obchodu odeslal řádnou objednávku (dále jen Kupující).

Zbožím se rozumí publikace Compendium – Léčiva používaná v podmínkách ČR.

II. Objednací podmínky

Prodávající uskutečňuje nabídku zboží prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.compendium.cz.

Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného pro tento účel. Takto doručená objednávka je prodávajícím považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti vyžadované objednávkovým formulářem. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím a dodáním a převzetím objednaného zboží kupujícím. Objednávku může kupující zrušit bez jakýchkoli sankcí v případě, že zboží nebylo dosud odesláno. V ostatních případech je prodávající oprávněn požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů.

III. Dodací a platební podmínky

Prodávající odešle zboží kupujícímu nejpozději do 3 pracovních dnů od připsání ceny zboží na účet prodávajícího (při platbě bankovním převodem předem), resp. od zaslání oznámení kupujícímu, že zboží je připraveno k distribuci.

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH (tj. 10 % v případě zboží, resp. 21 % v případě dopravy). Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce, a to k okamžiku odeslání potvrzení objednávky kupujícímu. Objednané zboží prodávající doručuje v rámci České republiky prostřednictvím České pošty (jako balík do ruky), nebo DPD (doručení na adresu), v rámci Slovenské republiky pak prostřednictvím Slovenské pošty (doručení na adresu), či GLS (doručení na adresu). Kupující může zboží uhradit buď bankovním převodem na účet prodávajícího předem, nebo dobírkou při převzetí zboží.

Cena za balné není účtována (hradí Prodávající).

V rámci České republiky jsou poplatky za doručení, resp. platbu následující:
Česká pošta (balík do ruky): 70 Kč.
DPD (doručení na adresu): 50 Kč, v období listopadu a prosince 60 Kč.
Platba bankovním převodem: 0 Kč.
Platba dobírkou: 30 Kč.

V rámci Slovenska jsou poplatky za doručení, resp. platbu následující:
Slovenská pošta (doručení na adresu): 8 €.
GLS (doručení na adresu): 6,5 €.
Platba bankovním převodem: 0 €.
Platba dobírkou: 1,2 €.

V případě platby předem zašle kupující po vystavení zálohové faktury peníze na účet společnosti PANAX Co, s.r.o., a to buď na účet č. 49916319/5500 (korunový účet vedený u Raiffeisen bank pro objednávky v rámci ČR), resp. na účet č. 2101515109/2010 (eurový účet vedený u FIO banky pro objednávky v rámci SR), a je povinen označit tento způsob platby v objednávce. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu dopravce, tj. České pošty, resp. DPD v rámci ČR, nebo Slovenské pošty, resp. GLS v rámci SR. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři. Kupující je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny.

Zúčtovací fakturu (daňový doklad) obdrží kupující elektronicky, a to po úhradě zboží a připsání platby na účet prodávajícího. Prodávající zašle kupujícímu daňový doklad nejpozději do 24 hodin od připsání platby na svůj účet.

IV. Shoda s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, tuto situaci řeší Reklamační řád uvedený níže.

V. Reklamace vadného zboží

Dostane-li kupující nedopatřením vadný výtisk, má právo na jeho výměnu. Podmínky reklamace řeší Reklamační řád.

VI. Záruka vrácení zboží a peněz

Podle zákona č. 367/2000 má kupující právo zakoupené zboží do 14 dnů od převzetí zboží vrátit a od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Kupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (částka zaplacená za balné a poštovné ve vrácené částce není zahrnuta).

Vrácené zboží kupující doručí poštou na vlastní náklady na adresu prodávajícího. Součástí zásilky musí být faktura na dodané/reklamované zboží.

Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené.

Za těchto podmínek prodávající vrátí kupujícímu částku zaplacenou za vrácené zboží v nejkratší možné době od doručení, a to na jeho bankovní účet nebo po dohodě poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně zasláno.

VII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

Nestanoví-li tyto všeobecné obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů platných v České republice.Reklamační řád

Odst. I

Reklamační řád společnosti PANAX Co, s.r.o., vychází z Občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitelů, vztahuje se na zboží, jehož reklamace je uplatněna řádně a v záruční lhůtě, která činí 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím.

Odst. II

Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje kupující převzetím zboží. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce, případně vyzvednuto na poště a písemně potvrzeno jeho převzetí. 

Odst. III

Pokud dojde k poškození zboží následkem dopravy, je třeba se řídit reklamačním řádem České pošty, resp. DPD.

Pokud kupující objeví na zboží zjevnou vadu (např. poškození obálky), která nebyla způsobena přepravou, resp. skrytou vadu (např. chybějící stránky), reklamuje toto zboží písemně na adrese info@compendium.cz. Jako předmět mailu uvede slovo „Reklamace“ a zároveň číslo objednávky. V případě zjevných vad je třeba reklamaci uplatnit nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení zboží, v případě skrytých vad pak v záruční lhůtě (tj. do 24 měsíců od doručení zboží). Další návod, jak postupovat v reklamaci, bude kupujícímu zaslán mailem. V případě uznání reklamace hradí poštovné za vrácení zboží kupující a za doručení nového zboží prodávající.

Pokud kupující zjistí jakýkoli rozdíl mezi fakturou (daňovým dokladem) a skutečně dodaným zbožím, nebo neobdržel fakturu (daňový doklad), informuje společnost PANAX Co, s.r.o., písemně na adrese info@compendium.cz. V takovém případě bude náprava sjednána na náklady prodávajícího.