Páté vydání publikace Compendium je již vyprodáno.


Děkujeme všem, kteří si knihu zakoupili, a doufáme, že jim přináší užitečné informace.

O publikaci Compendium

Koncem září 2018 vyšlo 5. vydání publikace Compendium - Léčiva používaná v podmínkách ČR, které jste v minulosti znali pod názvem Remedia Compendium. Ve srovnání se 4. vydáním z roku 2009 byly texty aktualizovány a významně rozšířeny. Doplněny byly celé nové subkapitoly věnované léčivům, která se v době uzávěrky 4. vydání nacházela v počátečních stadiích klinického vývoje. Jedná se zejména o nová antidiabetika (např. glifloziny), nová perorální antikoagulancia (xabany a gatrany), širokou skupinu antivirotik určených k terapii chronické hepatitidy typu C a o dynamicky se rozvíjející skupinu tzv. biologických léčiv, jejichž využití se z oblasti onkologie, revmatologie, dermatologie a gastroenterologie postupně rozšiřuje i do dalších oborů, jakými jsou neurologie či pneumologie.

Text publikace se rozšířil o bezmála 300 článků o léčivých látkách a její rozsah o 200 stran na celkový počet 1 200 stran. Na zpracování textu se podílelo 54 našich předních odborníků pro jednotlivé obory medicíny. Jako vždy tuto publikaci připravilo nakladatelství Panax a zachovalo přehledné členění knihy do 16 kapitol, obsahujících popisy téměř všech léčiv registrovaných v ČR a použilo rovněž osvědčený formát knihy se zušlechtěnou pevnou vazbou a tentokrát s červeným potahem.

Compendium Součástí jednotlivých kapitol jsou i obecné úvody obsahující charakteristiku dané skupiny léčiv a informace o farmakoterapeutických postupech. Každá kapitola je zaměřena na farmakoterapii určitého okruhu nemocí (gastrointestinální ústrojí, kardiovaskulární systém, respirační systém, CNS, infekční a parazitární onemocnění, endokrinní systém, gynekologie a porodnictví, močové cesty, nádorová onemocnění, choroby krve a krvetvorného systému, pohybové ústrojí, oftalmologie, ORL, dermatovenerologie, imunitní systém, anesteziologie, intoxikace). Členění jednotlivých kapitol do značné míry odpovídá ATC klasifikaci. V závěru publikace je umístěn rejstřík léčivých látek i firemních názvů přípravků.

Informace o každé léčivé látce jsou zpracovány jednotným způsobem. Jednotlivé léčivé látky jsou charakterizovány mezinárodním nechráněným názvem (INN) a ATC kódem. Informace o nich jsou setříděny do rubrik: charakteristika, indikace, kontraindikace, nežádoucí účinky, lékové interakce, dávkování, případně též upozornění a poznámka. Součástí článku o léčivé látce je přehled přípravků obsahujících danou léčivou látku, které byly k datu uzávěrky registrovány v ČR.

Formát: 240x168 mm
Rozsah: 1200 stran
Zpracování: zušlechtěná vazba s červeným potahem
Rok vydání: 2018
Naše cena: 1980,- Kč / 77 €
Nakladatelství: Panax Co, s.r.o.
ISBN: 978-80-902806-7-0

Členění Compendia umožňuje svému uživateli nalézt na jednom místě různé varianty farmakoterapie určité nemoci a vytvořit si přehled o léčivých látkách, jichž lze k terapii použít. Zároveň usnadňuje vzájemné porovnání jednotlivých léčivých látek a poskytuje přehled přípravků obsahujících danou léčivou látku.

Páté vydání publikace Compendium navazuje svou koncepcí i obsahem na předchozí čtyři vydání. Od předchozích verzí se odlišuje podrobnějším zpracováním jednotlivých rubrik o léčivých látkách, zařazením nově registrovaných léčivých látek včetně těch, jejichž registrace je schvalována centralizovanou procedurou v rámci Evropské unie.

Nakladatelství a vydavatelství Panax